Park Lipik

Opis

Opis

Park Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Lipiku nastao je krajem 19.stoljeća, a  spomenikom parkovne arhitekture proglašen je 1965. godine.

Park se prostire na površini od 10,4 ha. Perivoj je do danas sačuvan na izvornoj površini i bez bitnih promjena perivojne kompozicije.

Informacije

Informacije

Location

Park Lipik
Get directions

Contact

Park Lipik
  • By Bicikademija
  • Email: info@academi.bike
[contact-form-7 id="7" title="Shop Contact Form"]

Events

Park Lipik
No Events Found.