Slavonia Bike

sij 16 2018

Slavonia Bike

Ministarstvo turizma je u protekloj godini počelo s natječajima za razvoj cikloturizma za kontinentalne županije.

Jedna od županija koja je završila prvu fazu projektnih aktivnosti je Brodsko – posavska. Kao rezultat prvog natječaja, odnosno prve faze, napravljen je Operativni plan razvoja cikloturizma BPŽ. Prema Operativnom planu trasirane su rute zapadnog dijela županije (područje Nova Gradiška). Zapadni dio broji 14 ciklo ruta, te jednu pješačko – biciklističku oko Eko etno sela Stare Kapele.

Budući da je u izradi prijedlog novog zakona o označavanju, ta aktivnost je prolongirana.

Web stranica je dostupna na sljedećem linku: http://slavonia-bike.com/

A izrađena je i Android aplikacija sa svim rutama.

Tijekom sljedeće dvije godine planirano je odrediti i trasirati sve rute kroz središnji i istočni dio županije, te označiti rute cijele županije.

Tiskane karte možete preuzeti u TZ Nova Gradiška, TZ Brodsko – posavske županije ili u BK Psunj.

Vozili smo neke od prvih 15 ruta i preporučamo ih svima jer nude kombinaciju nizinske i brdske vožnje.